Jak na przykA�ad skutecznie wykonaA� migracjA� A�rodku danych

Migracje duA?ych centrA?w danych istniejA� wystarczajA�co skomplikowane, poniewaA? stwarzajA� znaczne zagroA?enie dla uczciwoA�ci biznesowej. PoniA?sze najlepsze staA? mogA� wesprzeA� kierownictwu INFORMATYKA� w przydzieleniu odpowiednich zapasA?w do wykazA?w migracji, funkcji i testA?w, ktA?re pozwalajA� chroniA� dokumentacjA� firmowA� jak i rA?wnieA? poufne wiadomoA�ci, a takA?e ulepszA� wszystkie wzory wstA�pne triumfu. Decydenci IT, ktA?rzy stojA� przed zagadnieniem migracji…